Nederlands Nederlands

 

English English

     

Welcome to the website of Dutch symphonic rock band Longshanks. Inside you'll find mp3's, lyrics, Artwork, behind-the-scenes info, history, member biographies, sources of inspiration, etc.

You are seeing this text instead of the animated intro of this website, because your internet browser has no Javascript support or has it blocked.
You will still be able to navigate this website, but you'll be missing out on most of the good stuff.
If you still want to go on like this, choose a page from the list below

Introduction (Home)

News on Longshanks

Longshanks news archive
Longshanks in the media
News on current projects by Longshanks

History of Longshanks

Longshanks 1
Longshanks 2
Longshanks 3
Longshanks 4
Longshanks 5

Band members

Alex van de Graaf - Biography
Alex van de Graaf - Gear
Alex van de Graaf - Inspiration
André Kamer - Biography
André Kamer - Gear
André Kamer - Inspiration

Music

Longshanks - "Cycles & Circles"
Longshanks - "The Travelling Song"
Longshanks - "Borderline"
Longshanks - "Bridal Suite"
Longshanks - "Prelude"
Longshanks - "Courante"
Longshanks - "Tango"
Longshanks - "I Have a Dream"
Longshanks - "The Web of Life"

Links

Welkom op de website van de Nederlandse symfonische rock band Longshanks. Hier vindt u mp3's, songteksten, schilderijen, achtergrondinformatie, geschiedenis, biografieen van bandleden, hun inspiratiebronnen, etc.

U ziet hier nu deze tekst i.p.v. de intro-animatie van deze website, omdat uw internet-browser geen Javascript-ondersteuning of een geblokkeerde ondersteuning.
Ondanks dat kunt u deze website toch bezoeken, maar u zult wel het interessantste materiaal moeten missen.
Wilt u toch zo verder gaan, kies dan hieronder een pagina uit de lijst.

Introductie (Home)

Nieuws van Longshanks

Nieuwsarchief van Longshanks
Longshanks in de media
Nieuws over lopende projecten van Longshanks

Geschiedenis van Longshanks

Longshanks 1
Longshanks 2
Longshanks 3
Longshanks 4
Longshanks 5

Bandleden

Alex van de Graaf - Biografie
Alex van de Graaf - Apparatuur
Alex van de Graaf - Inspiratie
André Kamer - Biografie
André Kamer - Apparatuur
André Kamer - Inspiratie

Muziek

Longshanks - "Cycles & Circles"
Longshanks - "The Travelling Song"
Longshanks - "Borderline"
Longshanks - "Bruids-suite"
Longshanks - "Prelude"
Longshanks - "Courante"
Longshanks - "Tango"
Longshanks - "I Have a Dream"
Longshanks - "The Web of Life"

Links